УКБС: АДМІНЗАХОДИ НБУ ПОСИЛЯТЬ ТІНЬОВИЙ РИНОК ВАЛЮТИ

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» (УКБС) стурбована використанням необґрунтованих адміністративних заходів на валютному ринку. Зокрема, тиском на банківські установи з боку регулятора, який погрожує штрафними санкціями та обмеженням здійснення операцій за окремими пунктами генеральних ліцензій у разі безпідставної відмови в продажу валюти в разі її наявності.

УКБС зауважує, що банки продають валюту, яка надходить в касу в обсязі, еквівалентному її купівлі. Наявні у банку кошти використовуються насамперед, для забезпечення клієнтів необхідною валютою для погашення валютних кредитів, а також виконання зобов’язань перед вкладниками по валютним депозитам.

Тому недоцільно розглядати банки як основний чинник формування попиту на валюту. Проблема полягає у іншому — у збереженні високих девальваційних ризиків населення та низькій довірі до національної грошової одиниці, про що свідчать наступні дані. Так, на кінець вересня 2012 р. валютні депозити населення в загальному обсязі депозитів складали майже 50%. При цьому, темп приросту доларових депозитів майже вдвічі перевищив приріст гривневих.

УКБС вважає, що стабільність курсу має забезпечуватися не каральними адміністративними функціями, а виваженою валютною політикою та станом зовнішньоекономічних операцій країни. Відповідно до Закону України «Про Національний банк України», головною функцією НБУ є забезпечення стабільності національної грошової одиниці України, що є однією з основних складових підвищення до неї довіри населення.
Тому безпідставно звинувачувати банки у погіршенні ситуації на валютному ринку, в умовах, коли є об’єктивні причини додаткового тиску на курс національної грошової одиниці. Так, за 9 міс. п.р. від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі збільшилось на 62,5% порівняно з відповідним періодом 2011 року.

«Використання подібних адміністративних заходів лише погіршить ситуацію, підштовхуючи девальвацію гривні, активізуючи спекулятивні процеси на «чорному» ринку валюти та підвищуючи недовіру з боку вкладників, валюту яких банки будуть змушені продавати під страхом штрафних санкцій та обмежень діяльності, — зазначає Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Для недопущення вказаних негативних наслідків для національної економіки, УКБС звернувся з відповідними аргументами до НБУ».

УКБС: НБУ ДОВІВ СВОЮ НЕСПРОМОЖНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Ситуація, що останніми днями склалась в банківській системі (зокрема, визнання неплатоспроможним банку «Хрещатик»), довела нездатність Нацбанку здійснювати професійне, прогнозоване регулювання та ефективний нагляд за банківською системою в інтересах суспільства та держави, — заявляє Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз».

Реформування Нацбанком банківського сектору не забезпечує належних умов стабільного розвитку та функціонування фінансової системи України та створює нерівні умови, знищує конкуренцію на ринку.

Непрогнозованість, непередбачуваність та вибірковість політики НБУ в питаннях регулювання та нагляду веде до знищення вітчизняних банків, нанесення збитків державі, втрати коштів населенням і бізнесом. Притягнути до відповідальності посадовців НБУ за деструктивні дії є сумнівним.

Зокрема, раптова зміна Нацбанком «правил гри» та форсування графіків докапіталізації банків (Постанова № 58 від 04.02.16) вже призвела до конфлікту між регулятором та акціонерами банку «Хрещатик».

Напередодні НБУ відмовив у наданні стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності банку «Хрещатик», який на 25% належить м. Києву, обслуговує важливі соціальні проекти та входить в 20-ку найбільших банків України. При цьому окремі банки, у т.ч. з капіталом країни-агресора або тісно пов’язані з представниками влади, користуються необмеженою підтримкою регулятора, що свідчить про вибірковий підхід у банківському нагляді.

УКБС ЗАКЛИКАЄ ОБ’ЄДНАТИ ЗУСИЛЛЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВКЛАДНИКІВ БАНКІВ

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» закликає усі банківські асоціації консолідувати зусилля та виступити проти незаконних, економічно невиважених та неетичних відносно вкладників рішень законодавця, що містить прийнятий Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Закону України Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» (далі – Закон).

УКБС переконаний, що професійні об’єднання підтримають необхідність накладення Президентом вето на вказаний Закон, як такий, що нівелює гарантовані Конституцією України права власника, порушує встановлені чинним законодавством межі державного втручання в господарську діяльність і договірні відносини, загрожує Україні повною втратою довіри до банківської системи і підривом економіки Держави.
Насамперед, Закон є несправедливим відносно позичальників, які сумлінно сплачували і сплачують гривневі та валютні кредити за ринковими ставками і курсом, а також понад 45 мільйонів вкладників, коштами яких користуються «привілейовані» боржники і для яких Закон несе ризики неповернення власних заощаджень.

УКБС застерігає, що Закон підштовхує країну до глибокої кризи банківської системи, подальшого неконтрольованого падіння курсу національної валюти та перекреслює будь-які перспективи побудови цивілізованого й інвестиційно-привабливого фінансового ринку в нашій державі.